Toezicht op informatiebeveiliging LIGT bij de Inspectie voor de Gezondheids- zorg (IGZ)

Ondersteuning bij werken conform NEN 7510

Klantencase NL Healthcare Clinics

NL Healthcare Clinics focust zich op planbare medische zorg in Nederland. Door de komst van de privacywetgeving (AVG) kwam ook de behoefte om meer aandacht te besteden aan informatiebeveiliging. Binnen de zorgsector ligt het toezicht op informatiebeveiliging bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die dit toets aan de hand van de NEN 7510 (de informatiebeveiligingsnorm voor de zorg). Hierdoor werd NL Healthcare Clinics aangespoord om conform de NEN 7510 te gaan werken. NL Healthcare Clinics schakelde Beschermheren in om expertise en de capaciteit te leveren om dit te realiseren. Deze keuze was gebaseerd op de ervaring van de gecertificeerde Beschermheren consultants die eerder soortgelijke werkzaamheden binnen vergelijkbare organisaties uit de zorgsector hadden verricht.

 

Methode
Door het uitvoeren van de standaard aanpak van Beschermheren, werd er middels een nulmeting gekeken waar de organisatie zich bevond en wat het gewenste einddoel was. De bewezen methode van Beschermheren werd hierbij volledig toegespitst op de situatie bij de opdrachtgever. De vastgestelde taken werden verdeeld tussen de medewerkers en consultants. Door de productieve en pragmatische samenwerking op locatie bij de opdrachtgever, werd ervoor gezorgd dat de einddoelen konden worden gerealiseerd.

 

Aanpak
De activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging werden door de standaard aanpak van Beschermheren in een oogopslag duidelijk en konden op een tijdslijn worden geplaatst. De aanpak van Beschermheren hield niet op nadat de maatregelen uit de NEN 7510 binnen de organisatie werden geïmplementeerd.

 

Toepasbaar vervolg
De consultants van Beschermheren leverden aan het eind van de opdracht een eindrapportage aan, waar de bevindingen met concrete en toepasbare vervolgacties in uiteen waren gezet. Zo kon de opdrachtgever met duidelijke handvatten verder om informatiebeveiliging te waarborgen.

Beschermheren

Hessenbergweg 109
1101 BS Amsterdam Zuid Oost
T 020 21 70 444
info@beschermheren.nl
Routebeschrijving

Algemene voorwaarden

A man should look for what is, and not for what he thinks should be.

Albert Einstein