Doe de
RISICOscan

En ontvang binnen vijf werkdagen een volledig rapport aangevuld met best practices

Deze risicoscan is een vragenlijst die snel en zonder veel inspanning gebruikt kan worden om laagdrempelig te toetsen of uw organisatie in control is op gebied van informatiebeveiliging.

De vragenlijst behandelt twintig vragen verdeelt over vijf belangrijke thema’s die een compleet en kort overzicht geven over de status van uw organisatie. De vragen zijn gesloten en kunnen alleen beantwoord worden met “Ja” of “Nee”. Het antwoord “Ja” staat gelijk aan een score van 0 punten. Wanneer het antwoord “Nee” is, kan er afhankelijk van de zwaarte van de vraag een score van 1 of 3 worden toegerekend. Wanneer de vragenlijst is afgerond zal uw eindscore in beeld komen. Bij een hogere score betekent het dat uw organisatie een hoger risico loopt. U zult binnen een week een BSH RisicoScan Rapport ontvangen waar meer uitleg wordt gegeven over de vragen en uw antwoorden.