Europese Dag van de Privacy: de actuele ontwikkelingen in 2023

Het is 28 januari 2023, de Europese Dag van de Privacy! Op deze dag geven we internationaal aandacht aan het belang van privacybescherming en de rechten die we hebben binnen de Europese privacywetgeving, de AVG.  Beschermheren haakt in op de actualiteit!

 

Autoriteit Persoonsgegevens start toezicht op algoritmes

Een nieuw organisatieonderdeel binnen de Autoriteit Persoonsgegevens, de directie Coördinatie Algoritmes, is gestart met toezicht op algoritmes. Naast de nieuwe coördinerende taken, versterkt de AP in 2023 het bestaande toezicht op algoritmes die (onrechtmatig) persoonsgegevens verwerken.

 Voorzitter Aleid Wolfsen: ‘Algoritmes en artificiële intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons leven. Maar de dreiging om de mens en de menselijke maat daarbij uit het oog te verliezen, ligt op de loer. Algoritmes kunnen grote impact hebben op mensenlevens en op onze samenleving. Bijvoorbeeld of je wel of niet een lening krijgt, of je aan extra controle wordt onderworpen en of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Transparantie over het gebruik van algoritmes is daarom cruciaal om discriminatie en willekeur te voorkomen.’

Voorgenomen wijziging Uitvoeringswet AVG

Binnen de AVG wordt op verschillende onderwerpen ruimte geboden aan lidstaten om zelf keuzes te maken. In Nederland staan die keuzes in de Uitvoeringswet AVG. Volgende maand staat het schriftelijke overleg gepland voor het wetvoorstel over het updaten van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Volgens het kabinet moet de UAVG op 16 onderwerpen worden aangepast. Eén van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel gaat over de rechten van kinderen tussen de 12 en 16 jaar, voor het intrekken en toestemming geven van verwerking van persoonsgegevens. Dit jaar zal duidelijk worden of de Uitvoeringswet AVG inderdaad wordt aangepast.

Aanbevelingen gebruik clouddiensten

De European Data Protection Board, het samenwerkingsverband van de Autoriteit Persoonsgegevens en de andere privacytoezichthouders in Europa, heeft een lijst met 13 aanbevelingen opgesteld voor overheidsinstellingen die persoonsgegevens van burgers opslaan in ‘de cloud’. Hiermee benadrukken zij de verantwoordelijkheid van de overheid om te waarborgen dat de gegevens van burgers veilig zijn.

De AP concludeert dat veel andere landen kunnen leren van de Nederlandse overheid vanwege de gezamenlijke DPIA’s die zij uitvoeren bij clouddiensten. Er is echter ook het één en ander te verbeteren. Om die reden gaf het AP alle Nederlandse ministeries in een brief drie opdrachten mee. Zo vindt de AP dat de minister moet beseffen zelf verantwoordelijk te zijn voor de inkoop van clouddiensten, niet de gezamenlijke inkooporganisatie. Daarbij moeten de ministeries de manier waarop privacy wordt meegenomen in het inkoopproces uniformeren.

 

Gegevensuitwisseling met de Verenigde Staten

Als organisaties binnen de Europese Economische Ruimte persoonsgegevens uitwisselen met een organisatie daarbuiten, stelt de AVG voorwaarden aan een dergelijke uitwisseling. Hiervoor moet de Europese Commissie onderzoeken en besluiten of een dergelijk land een bepaald niveau van gegevensbescherming kent. Eind vorig jaar publiceerde zij daarom een concept adequaatheidsbesluit voor het EU-US Data Privacy Framework. Dit jaar zal duidelijk worden wat het effect hiervan zal zijn.

De mogelijke opvolger van het Privacy Shield moet de zorgen wegnemen over hoe de Verenigde Staten omgaat met persoonsgegevens van Europese burgers. Het concept wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese privacy toezichthouders, de vertegenwoordigers van de EU lidstaten en het Europese Parlement. Om die reden kan het nog maanden duren voordat er persoonsgegevens met de VS kunnen worden gedeeld.

Privacy Awards voor MediaJungle & Anonimizer

Tijdens de Nationale Privacy Conferentie op 25 januari zijn de Nederlandse Privacy Awards uitgereikt aan MediaJungle en Anonimizer. De aanmoedigingsprijs ging naar KinderDPIA. De Awards worden jaarlijks uitgereikt aan organisaties die privacyvriendelijk ondernemen en innoveren.

Winnaar MediaJungle helpt mensen met een licht verstandelijke beperking om hen op een begrijpelijke en toegankelijke manier weerbaar te maken rondom het thema privacy. De andere winnaar, Anonimizer, is een innovatieve AI tool die gebruik maakt van machine learning en kennistechnologie om documenten, foto’s en video’s te anonimiseren in hoge kwaliteit. Zo is het een praktische oplossing voor overheden en private partijen om te voldoen aan het privacyrecht. De aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar KinderDPIA van Privacy op School vanwege de aandacht voor de bewustwording van de privacyrechten van kinderen. Zo werken zij momenteel aan een ‘KinderDPIA’ over meekijksoftware van de school op de schermen van de kinderen.

Beschermheren volgt de ontwikkelingen rondom privacy op de voet. Volg ons via LinkedIn voor het meest recente nieuws!

 

Beschermheren is specialist in informatiebeveiliging en privacy. Onze security experts en privacy officers helpen organisaties om ‘in control’ en compliant te zijn aan de huidige wet- en regelgeving. Met goed advies, en het inzichtelijk maken van mogelijke risico’s, treffen we de juiste maatregelen om beveiligingsrisico’s te minimaliseren. Meer weten? Bekijk onze aanpak of neem contact op!

Beschermheren

Daalwijkdreef 35
1103 AD Amsterdam
T 020 21 70 444
info@beschermheren.nl
Routebeschrijving

Algemene voorwaarden

A man should look for what is, and not for what he thinks should be.

Albert Einstein