Ciso as a service

Wilt u direct aan de slag met uw informatiebeveiliging strategie? Heeft uw organisatie een adviseur nodig op het gebied van cyberweerbaarheid? Of hulp nodig bij de implementatie van en bewustwording rondom informatiebeveiligingsmaatregelen? Maak dan kennis met het CISO as a service team van Beschermheren.

Wat is een CISO?

CISO staat voor Chief Information Security Officer en is binnen een organisatie eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Hij of zij heeft als taak om de informatiebeveiliging strategie van een organisatie te ontwikkelen, implementeren en te beheren. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van een Information Security Management System (ISMS). Een ISMS is een managementsysteem dat op basis van een beoordeling van bedrijfsrisico’s tot doel heeft het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging. Een goed opgezet ISMS omvat structuur, beleid, planningsactiviteiten, verantwoordelijkheden, werkwijzen, procedures, processen en middelen van de organisatie.


Wat zijn de taken van een CISO?

De CISO is verantwoordelijk voor het borgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) van alle informatie en gegevens van een organisatie. Verder is de CISO de contactpersoon voor zowel interne als externe belanghebbenden op het gebied van informatiebeveiliging. Deze heeft een cruciale rol in het waarborgen van de informatiebeveiliging van de organisatie en het beschermen van gevoelige informatie tegen bedreigingen en aanvallen. De taken van een CISO zijn onder andere:

R

Definiëren van het informatiebeveiligingsbeleid, gebaseerd op een risicomanagement-benadering en rekening houdend met het informatiebeveiligingsdreigingsbeeld, trends en organisatiebehoefte;

R

Coördineren van en toezichthouden op de implementatie van informatiebeveiligingsmaatregelen;

R

Zorgen voor een geschikt niveau van informatiebeveiliging en informatiebeveiligingsgedrag in de organisatie;

R

Adviseren van het management bij uitwerking van de informatiebeveiligingsdoelstellingen en verbeterpunten;

R

Toezien op uitvoering of het uitvoeren van risicoanalyses;

R

Coördineren en adviseren bij informatiebeveiligingsincidenten en optreden bij Informatiebeveiligingscalamiteiten;

R

Uitvoeren van de Directiebeoordeling, waarbij de directie en relevante stakeholders bijeenkomen om het informatiebeveiligingsbeleid, de implementatie ervan en de voortgang ten opzichte van de informatiebeveiligingsdoelstellingen te evalueren.

Wat is het verschil tussen een CISO en een FG?

De Chief Information Security Officer is verantwoordelijk voor de algehele informatiebeveiliging met betrekking tot alle (waardevolle) informatie van een organisatie. Prioriteit hierbij is het beschermen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie en systemen van de organisatie op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens binnen de organisatie. Een FG richt zich hierbij op het houden van toezicht op de naleving van de privacywetgeving en het beschermen van de privacy rechten van betrokkenen.

Het profiel van een CISO is daarmee meer gericht op het doen en het profiel van een FG is controlerend.

Samenwerking CISO en FG

Omdat informatiebeveiliging en privacybescherming sterk met elkaar verbonden zijn, is de samenwerking tussen de CISO en de FG essentieel. De CISO en FG zijn complementair aan elkaar. Ze zorgen samen voor een sterke beveiliging en bescherming van informatie en (persoons)gegevens binnen de organisatie. De CISO kan een FG ondersteunen bij:

R

Beleidsontwikkeling: het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures met betrekking tot informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens.

R

Risicobeheer: het uitvoeren van risicobeoordelingen (risicoanalyse en DPIA) en het voorstellen van passende maatregelen om de risico's te verminderen en gegevens beter te beschermen.

R

Bewustwording en training: het vergroten van het bewustzijn en de kennis van medewerkers over informatiebeveiliging en privacy.

R

Audits en naleving: het uitvoeren van interne audits en controles om ervoor te zorgen dat zowel de informatiebeveiligings- als de privacy voorschriften worden nageleefd.

CISO as a service via Beschermheren

Het team van Beschermheren bestaat uit informatiebeveiliging- en privacy specialisten. Samen kijken we naar de doelstellingen en prioriteiten binnen uw organisatie. Op basis daarvan worden de werkzaamheden en planning bepaald om uw doelen te realiseren. Hierdoor kunnen wij o.a. ondersteunen bij ISO 27001 certificeringstrajecten, BIO of NIS2.

Het duurzaam borgen van informatiebeveiliging en privacy is een proces en geen project op zich. Om dit proces te managen, en te zorgen voor betrokkenheid binnen alle delen van de organisatie, maken we gebruik van de technieken en principes van een projectmatige aanpak.

Voor het optimale resultaat wordt de governance van het proces (deelprojecten) vooraf goed ingeregeld. Afhankelijk van de grote van de organisatie wordt er een stuurgroep, een projectgroep en één of meerdere werkgroepen vastgesteld.

Interesse in een CISO as a service? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of plan direct een vrijblijvende afspraak.

Beschermheren

Daalwijkdreef 35
1103 AD Amsterdam
T 020 21 70 444
info@beschermheren.nl
Routebeschrijving

Algemene voorwaarden

A man should look for what is, and not for what he thinks should be.

Albert Einstein