Beschermheren aan de slag met CO2 prestatieladder

Een bijdrage leveren aan een betere wereld willen we allemaal. Verduurzamen en future proof ondernemen is daarom ontzettend belangrijk. Niet alleen als organisatie maar ook in de keten. Om die reden gaat Beschermheren dit jaar aan de slag met de CO2 Prestatieladder. Dit is een duurzaamheidsinstrument die bedrijven helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Hiermee leveren we een bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Aan de slag dus!

Aan de slag met wereldwijde doelen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 werelddoelen voor een duurzame ontwikkeling. Deze doelen zijn in 2015 vastgesteld door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties en moeten van de wereld een betere plek maken. Jaarlijks wordt er door het Centraal Bureau voor de Statistiek gemeten hoe Nederland er voor staat op de zeventien doelen. Uit het laatste rapport in 2021 is gebleken dat ons land achterblijft op de klimaat- en energiedoelen.

Zo streven we er naar om in 2030 ons broeikasuitstoot te halveren ten opzichte van 1990. De afgelopen jaren is dit al met een paar procent gedaald, maar nog steeds hoog in vergelijking met andere landen in Europa. Dit komt voornamelijk omdat we als klein land best een grote economie zijn. We zullen dus het tempo moeten opvoeren om bij onze doelen in de buurt te komen. Een landelijk klimaat- en energieakkoord moet ervoor zorgen dat we ook hier de CO2- uitstoot de komende jaren drastisch gaan verlagen.

Sustainable Development Goals voor 2015 – 2030:
1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
3. Gezondheidszorg voor iedereen
4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
5. Gelijke rechten en empowerment voor mannen en vrouwen
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
12. Duurzame consumptie en productie
13. Aanpak klimaatverandering
14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Wat doet Beschermheren nu al?

Om zelf ook een bijdrage te leveren aan SDG 13 en de landelijke klimaatdoelen gaat Beschermheren aan de slag met de CO2 prestatieladder. Deze ladder bestaat uit 5 niveaus, waarvan de eerste drie niveaus draaien om de uitstoot van de eigen organisatie en al zijn projecten. Een mooi vertrekpunt voor Beschermheren om mee te beginnen!

Momenteel gaan we daar waar mogelijk al duurzaam te werk. Zo doen we aan afvalscheiding, rijden we elektrisch en kopen we relatiegeschenken en kerstpakketten zoveel mogelijk lokaal in. Daarnaast hebben we een hybride werkomgeving waarbij alles is gedigitaliseerd (uiteraard met goede informatiebeveiliging 😉). Hiermee verplichten we onze werknemers dus niet om dagelijks met de auto naar kantoor te komen.

Waar willen we naartoe?

Bovenstaande punten zijn al mooie eerste stappen, maar we willen meer! Want net als informatiebeveiliging is duurzaamheid geen project maar een proces. Zo gaan we onze klanten en leveranciers de komende tijd stimuleren om verder te verduurzamen, gaan we in gesprek met onze pandbeheerder over o.a. zonnepanelen én streven we ook tijdens bedrijfsuitjes naar een zo laag mogelijke CO2 footprint!

 

Beschermheren volgt de ontwikkelingen rondom duurzaamheid op de voet. Volg ons via LinkedIn voor het meest recente nieuws!

Beschermheren is specialist in informatiebeveiliging en privacy. Onze security experts en privacy officers helpen organisaties om ‘in control’ en compliant te zijn aan de huidige wet- en regelgeving. Met goed advies, en het inzichtelijk maken van mogelijke risico’s, treffen we de juiste maatregelen om beveiligingsrisico’s te minimaliseren. Meer weten? Bekijk onze aanpak of neem contact op!

Beschermheren

Daalwijkdreef 35
1103 AD Amsterdam
T 020 21 70 444
info@beschermheren.nl
Routebeschrijving

Algemene voorwaarden

A man should look for what is, and not for what he thinks should be.

Albert Einstein