5 redenen om nu met privacy aan de slag te gaan!

Via het internet, social media en nieuwe technieken zoals virtual reality en artificial intelligence wordt er veel informatie over ons vastgelegd. Vaak zonder dat we dit weten. Ook delen we steeds meer informatie, bewust of onbewust, over onszelf. Al deze gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen, gebruikt of zelfs doorverkocht. Daarom is het belangrijk om deze gegevens te beschermen en zelf de regie te hebben over wie, wat en wanneer deze informatie wordt gebruikt. In dit artikel daarom vijf redenen om nu met privacy aan de slag te gaan binnen uw organisatie.

1. Als organisatie bent u door de AVG verplicht
om veilig om te gaan met persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywetgeving die bepaalt hoe organisaties om dienen te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. De wetgeving geldt voor alle bedrijven en organisaties in de EU die persoonsgegevens verwerken én voor niet-Europese organisaties die goederen/diensten aanbieden of mensen in de Europese Unie monitoren op gedrag. Zo moet er een doeleinde(n) en wettelijke grondslag zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast zijn organisaties verplicht om niet meer persoonsgegevens te verwerken dan nodig is.

 

2. Zorgvuldig omgaan met (privacy)data vergroot de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw bedrijf

Het beveiligen van (bedrijfs)informatie is geen project maar een proces. Hierbij is het van belang dat het een integraal onderdeel wordt van uw organisatie. Om dit te realiseren kunt u aan de slag gaan met de checklist van de Autoriteit Persoonsgegevens óf kiezen voor een certificering volgens de richtlijnen binnen de ISO 27701 normering. Hiermee toont uw organisatie aan dat er wordt voldaan aan de strenge normeisen rondom privacybescherming en de huidige wet- en regelgeving. Dit verhoogd de kwaliteit van uw organisatie en de betrouwbaarheid richting klanten en stakeholders.

 

3. Schending van de privacy wetgeving kan leiden tot reputatieschade en mogelijke boetes
Wanneer persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, of u te maken krijgt met een datalek, loopt u het risico dat gevoelige (bedrijfs)informatie in handen komt van derden. In veel gevallen wordt de verkregen informatie ongewenst gepubliceerd, gewijzigd of verwijderd waardoor de betrokken personen schade kunnen leiden. Door een dergelijk beveiligingsincident kan uw organisatie negatief in het nieuws komen. Daarnaast kan ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) boetes uitdelen wanneer blijkt dat uw organisaties niet voldoende aan de AVG voldoet. Dit geldt niet alleen voor grote organisaties maar ook juist voor het midden- en kleinbedrijf.

 

4. Goede privacybescherming minimaliseert bedrijfsrisico’s en voorkomt misbruik
Om de privacybescherming binnen uw organisatie te waarborgen moet u eerst inzicht krijgen in welke type gegevens uw organisatie verwerkt, waarom en met welk doel. Is uw organisatie up to date met verwerkingen? Heeft uw organisatie (nog steeds) een grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens? Staan al uw verwerkingen vastgelegd in een verwerkingsregister? Dit vormt de basis voor het treffen van de juiste maatregelen om de privacybescherming binnen uw organisatie te optimaliseren. Daarnaast is het belangrijk dat ook uw (nieuwe) medewerkers en leveranciers op de hoogte zijn de privacyregels binnen uw organisatie. Is er bijvoorbeeld een datalek procedure? En heeft u (contractueel) grip op uw externe verwerkers? Door deze zaken inzichtelijk en op orde te hebben kunnen beveiligingsrisico’s beperkt blijven. Dit zorgt voor een professionaliseringsslag en bevorderd de continuïteit van uw organisatie!

 

5. U houdt zelf de regie over de informatie die u ontvangt, bewaard en verwerkt.

Door inzicht in de verwerkingen van persoonsgegevens, een goede datalekprocedure en betrokkenheid binnen alle lagen van uw organisatie wordt informatie- en privacybescherming een integraal onderdeel van uw organisatie. Hierdoor weet u waar de risico’s liggen en houdt u zelf grip op de informatie die u ontvangt, bewaard en verwerkt. Dat geeft rust en ruimte voor nieuwe kansen. Benieuwd wat Beschermheren voor u kan betekenen? Lees dan hier alles over privacybescherming en onze aanpak.

 

Beschermheren volgt de ontwikkelingen rondom privacy op de voet. Volg ons via LinkedIn voor het meest recente nieuws!

Beschermheren is specialist in informatiebeveiliging en privacy. Onze security experts en privacy officers helpen organisaties om ‘in control’ en compliant te zijn aan de huidige wet- en regelgeving. Met goed advies, en het inzichtelijk maken van mogelijke risico’s, treffen we de juiste maatregelen om beveiligingsrisico’s te minimaliseren. Meer weten? Bekijk onze aanpak of neem contact op!

Beschermheren

Daalwijkdreef 35
1103 AD Amsterdam
T 020 21 70 444
info@beschermheren.nl
Routebeschrijving

Algemene voorwaarden

A man should look for what is, and not for what he thinks should be.

Albert Einstein